Vilkår for leie

Last ned vedlegget for å gå igjennom leievilkårene til HV-Huset.

Vilkår for leie – NO – Rev 02