Besøksadresse:
Osliveien 46, 4308 Sandnes

Medlemmer:
Henvendelse i fra medlemmer ønsker vi til E-post: medlem.hv-foreningen@hv-huset.no
Telefon: +47 400 38 169

Utleie:
E-post: booking@hv-huset.no
Eller legg inn en forespørsel i kalenderen.
Telefon: +47 400 38 169

Postadresse:
Høyland & Sandnes HV-forening
Welhavensvei 86
4319 Sandnes
E-post: post@hv-huset.no
(Gjelder henvendelser direkte til Høyland & Sandnes HV-forening)
Telefon: +47 400 38 169